CELDA DE PALETIZADO

Integrador: AFG Innovation

Ingeniería: ITECH3D S.A.S

Cliente final: Electrolux Argentina

                             ITech3D – San Francisco

                             Itech3d_sfco

                             ITech3D-Ingeniería

                             3564-389088